Atık Su Arıtma Sistemi Proje Onay İşlemleri Hakkında

20.01.2018 tarih ve 213601 sayılı Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı genelgesi kapsamında Firmalar için alınacak Çevre İzin Belgesi temini aşamalarındaki gerekli olan “Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı” belgesinin alınabilmesi işlemleridir. Bu kapsamda, Ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma teknolojilerinin seçilmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca işletme sahiplerinin verimli ve ekonomik bir arıtma tesisine sahip olmasıyla çevresel yükümlülüklerini daha özenle yerine getirmeleri sağlanırken, Ülkemiz genelinde arıtılmış atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımı hedeflenmektedir.