Atık Yönetim Hizmetleri 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetim Yönetmeliği kapsamında atık üreticisi; atık oluşumunun önlenmesi, önlenmesinin mümkün olmadığı durumda azaltılması, kaynağında ayrı toplanması, geçici depolanması ve lisanslı firmalar ile geri kazanım/bertarafını sağlamalıdır. Ürettiği atıkların yönetimi ile ilgili atık yönetim planı hazırlamalı ve ilgili merciye sunmalıdır. Bunun ile birlikte ürettiği atıkların miktarını ve gerikazanım/bertarafı için gönderimi sağlanan lisanslı firmaların belirtildiği atık beyanını her yıl yapmalıdır.

Bu kapsamda ENV Enerji Çevre Yönetimi olarak atık yönetimi konusunda eğitimlerin düzenlenmesi, atıkların ayrı toplanması ve geçici depolanması için ekipmanların/atık alanlarının oluşturulması, atıkların gerikazanımı/bertarafı için lisanslı firmalar ile iletişim sağlanması, atık yönetim planı hazırlanması ve onayının alınması, geçici atık depolama izni belgesinin alınması ve atık beyanlarının yapılması konularında hizmet vermekteyiz.