Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Atıksu Arıtma tesislerinde çalışan teknik personellere ilişkin tebliğ kapsamında atıksu arıtma tesisilerinde tesis sorumlusu bulundurma yükümlüğü bulundurulmaktadır. 

ENV Enerji Çevre olarak Atıksu Arıtma Tesis Sorumlusu hizmetleri verilmektedir. Evsel ve Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde tesis sorumlu mühendisi görevlendirilmesi yapılmaktadır. Atıksu Arıtma tesisileri A, B, C ve D sınıfı olarak 4'e ayrılmaktadır. Kentsel atıksu arıtma tesislerinde nüfusa, endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde ise debisine göre sınıflanmaktadır. Çevre Şehirilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan ENV Çevre tesislerine hizmet vermektedir. 

Atıksu Arıtma Tesisinde görevlendirilecek olan tesis sorumluları tesisin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletmesinin sağlanmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda atıksu arıtma tesisinden çıkan atıksuyun ve arıtma çamurunun atık yönetim süreçlerini takip etmektedir. 

Etkin ve yetkin Çevre Mühendis kardosu ile bu alanda da hizmet almak için ve detaylarını öğrenmek için bizimle temas sağlayabilirsiniz.