ÇEVRE İZİN ve LİSANS SÜREÇLERİ

 

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” Ek 1 -Ek 2 kapsamındagöstermiş olduğu faaliyete göre değerlendirilen işletmelerin Ek listelerde belirlenen yerlerine bağlı olarak Çevre İzin ve Lisans Belgesi alması gerekmektedir.İşletmelere verilen Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı, beş (5) yıl süre ile geçerlidir.

Tesisler Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı başvurusunu Çevre Yönetim Birimi, istihdam edilen Çevre Görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmalarına yaptırmakla yükümlüdür.

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY)” Madde – 5 (2)’ ye göre öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi, Madde – 5 (3)’ e göre de Geçici Faaliyet Belgesi alan işletmeler belge tarihi itibari ile 1 yıl içerisinde Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almak zorundadır.

İşletmelerin başvuru süreçlerinde, Ek – 1 listesinde olan işletmelerÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ek – 2 listesinde olan işletmelerÇevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilir.

Çevre İzin Hizmetlerimiz

  • Emisyon Konulu Çevre İzni
  • Gürültü Kontrolü Konulu Çevre İzni
  • Atık Su Deşarjı Konulu Çevre İzni
  • Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni
  •  

Çevre Lisans Hizmetlerimiz

  • Atık Geri Kazanım Konulu Çevre Lisansı
  • Atık Bertaraf Konulu Çevre Lisansı
  • Atık Ara Depolama Konulu Lisansı
  • Atık İşleme Konulu Çevre Lisansı
  • Arındırma Konulu Çevre Lisansı

 

Çevre İzin ve Lisans konularında başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile işletmelerin başvuru dosyası, gerekli bilgileri, belge ve raporların doğruluğu, yerinde inceleme yapılarak değerlendirilmesi, mevzuata uygunluğu konusunda danışmanlık hizmetleri yürütmekteyiz.