ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Bütün kuruluşların, çevre politikaları ve amaçlarıyla uyumlu olarak, faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir çevre performansına ulaşmada ve bunu göstermede ilgileri her geçen gün artmaktadır. Kuruluşlar bu tür uygulamaları, çevre korumayı teşvik eden daha sıkı hükümler ihtiva eden mevzuat, çevre korumayı teşvik eden ekonomi politikaları ve diğer tedbirler ve ilgili tarafların sürdürülebilir kalkınma ve genel çevre meselelerine karşı gösterdikleri gittikçe artan ilgileri çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

 

Firmamız, 30.07.2019 tarih ve 30847 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir. Çevre danışmanlık hizmeti içerisinde,  2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin bilgi-belge hazırlama süreçlerinde ve saha uygulamalarında müşterilerine gerekli desteği uzman ekibi ile sağlamaktadır.