Dezenfeksiyon Sistemleri Nedir?

Ultraviyole Cihazlar: Fotooksidasyon yöntemiyle sudaki mikroorganizmaların giderilmesi için kullanılan, herhangi bir kimyasal kullanmayan en etkili su dezenfeksiyon yöntemlerinden biri olan ultraviyole cihazlardır. Su arıtma sistemini oluşturan ekipmanların özellikle gıda sektöründeki en önemli devresi ultraviyoledir.

Ultraviyole cihazı, etkileşimin gerçekleştiği reaktör, UV lambası, lamba koruyucu quartz kılıf ve kontrol panosundan oluşur. Arıtılacak olan su, uygun basınçla reaktöre girer. Reaktör odasında 254 nmdalgaboyunda UV-C ışınıyla etkileşime giren mikroorganizmalar etkisiz hale gelir. Etkileşim süresinin uzaması amacıyla UV cihazlarında benzersiz türbülans sistemi kullanılır. Uygun şartlar altında etki gücü %99,9 olan uv ışınıyla steril hale gelmiş su kullanıma hazır olarak tesisata sevk edilir.

Klorlama: Klor, glikoz oksidasyonu ve enzim aktivasyonunu engelleyerek bakterilerin sudaki yaşam olanaklarını azaltarak suyu dezenfekte eder. Manuel ve otomatik klorlama cihazları ise en etkili su kimyasallarından klorun suya oransal olarak katılması işlemine denir. Genel yönetmeliklerde şebeke sularında serbest klor miktarı 0,2-0,5 mg/lt olmalıdır.