Karbon Ayak İzi Raporlaması     

Son yıllarda küresel ısınma ve karbon emisyonları konusunda artan endişe, kurumların karbon emisyonlarını hesaplama ve raporlama ihtiyaçları doğmasına sebep olmaktadır. ENV Enerji Çevre Yönetimi olarak sizlere Karbon Ayak İzi Raporlama konusunda hizmet vermekteyiz.

 Karbon Ayak İzi Nedir?

   Bir bireyin, ülkenin veya kuruluşun sürdürdüğü faaliyetler sonucunda atmosfere saldığı sera gazlarının karbondioksit cinsinden karşılığı karbon ayak izi olarak adlandırılır. Bir ürünün üretilmesinden, taşımacılıkta dahil, bertaraf edilmesine kadar izlenen tüm süreçler Karbon Ayak İzi’nin bir parçasıdır.

    Kyoto protokolü çerçevesinde ve 2014 tarihli 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ‘Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliği’ kapsamında belli kurum ve kuruluşların sera gazı emisyonu takibi yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle yerel ve uluslararası kuruluşların düşük karbon stratejisi ile ilerlemeleri son derece önemlidir.

   Atmosferde bulunan su buharı, karbondioksit, metan ve diazot monoksit gibi gazların miktarı arttıkça yeryüzü daha fazla ısınmaktadır. Bunun ana nedeni insan faaliyetlerinin etkisidir. Bu faaliyetler doğrudan ya da dolaylı olarak sera gazları salımına neden olabilir. Dolaylı salıma neden olan endüstriyel süreçlerin karbon salımında payı büyüktür.