Endüstriyel atıksu arıtma sistemlerinin dizaynında tespit ettiğimiz atıksu karakteristik özellikleri ve istenilen deşarj/kullanım suyu kalitesi doğrultusunda kimyasal arıtma modeline ihtiyaç duyan müşterilerimiz için projelendirme, imalat, montaj, devreye alma ve işletme arıtma tesisi uygulamalarımız arasında yer almaktadır.