MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ NEDİR? 

21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereğince Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeler ‘’Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi’’ almakla yükümlüdür.

Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden, Motor Yağı Değişim Noktası izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Tüzel kişiler hariç olmak üzere motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını motor yağı değişim noktalarına teslim etmeleri gerekmektedir.

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ NASIL ALINIR ?

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ÜCRETSİZ olarak verilecektir.

Firmaların Entegre Çevre Bilgi Sistemine Kayıt olması, motor yağı değişimi yapılan işletmelerin Atık Yönetimi Yönetmeliği’nce belirlenen hükümler doğrultusunda Plan ve Geçici Depolama Alanı Oluşturması, Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) Uygulaması'ndan sisteme kaydının gerçekleştirmesi, söz konusu kurumlar/işletmeler tarafından motor yağı değişimi gerçekleştirilen araçların bilgileri Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden bildirilecek olup motor yağı değişim bilgilerini içeren dokümanın fiziksel ya da dijital olarak araç sahibiyle paylaşılmasını sağlayacak donanımların (bilgisayar, internet bağlantısı gibi) kurumlarda/işletmelerde bulundurması gerekmektedir.

Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, başvuru süreçleri ve yapılacak çalışmalar hakkında hizmet vermekteyiz.