Sıfır Atık Danışmanlığı 

12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında ENV Enerji Çevre Yönetimi olarak Sıfır Atık Danışmanlığı konusunda hizmet vermekteyiz.

Nedir Sıfır Atık?

Sıfır Atık Yönetim Sistemi gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için israfı önlemek, doğal kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, atıkları kaynağında ayrıştırmak ve atıkların geri kazanımının sağlanmasını hedefleyen bir atık yönetim şeklidir.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamına giren kamu kuruluşları ve işletmeler sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar ile sistemi gönüllü olarak kurmak isteyenler, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması için danışmanlık hizmeti alabilirler.ENV Enerji Çevre Yönetimi firmamızdan danışmanlık hizmeti olmanız halinde: atık oluşumunun en aza indirgenmesi için çalışmalarının koordinasyonu, atıkların ayrı toplanması ve taşınması için gerekli ekipman/ünite tavsiyeleri, eğitim çalışmaları ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi kayıt ve süreç yönetimi, sıfır atık belgesi alınması gibi bütün süreci sizinle beraber yürütüyoruz.