Su Ayak İzi

Su ayak izi, insanların tüketim ihtiyacına bağlı olarak tatlı su kullanım kapsamını gösterir. Bir bireyin veya topluluğun su ayak izi, tükettikleri su miktarı ve aldıkları hizmet doğrultusunda harcanan tatlı su miktarı iken, işletmeler için ise üretilen mal ve hizmetleri üretmek için kullanılan toplam tatlı su hacmi olarak tanımlanır.

Su ayak izi, sınırlı tatlı su kaynaklarımızın hangi amaçlarla tüketildiğini ve kirlendiğini anlamamıza yardımcı olur. Su ayak izi raporlamasının etkisi, suyun nereden ve ne zaman alındığına bağlı olmaktadır. Su temini, su sıkıntısı yaşanan bi kaynaktan sağlanıyor ise sonuçlar önemli olabilmekte ve eylem gerektirmektedir.

Mavi Su Ayak İzi: Bir malı üretmek veya bir hizmeti vermek için kullanılan yeraltı ve yüzey sularının toplamı olarak tanımlanır. Tarımsal sulamada ve evsel amaçlı kullanılan sular, mavi su ayak izi kapsamında değerlendirilir.

 

Yeşil Su Ayak İzi: Bir malın üretiminde veya bir hizmeti vermek için kullanılan yağmur suyu miktarıdır. Birim alana düşen yağışın yeraltı sularına inemeyip yüzeyde biriktiği veya tarımsal alanda bitkiler tarafından kullanıldığı sular, yeşil su ayak izi kapsamında değerlendirilir.

 

Gri Su Ayak İzi: Nüfus ve endüstriyel büyüme ile ilişkilendirilir. Kirlilik yükünün mevcut su kalitesi standartlarına göre bertaraf edilmesi veya azaltılması için kullanılan tatlı su miktarı, gri su ayak izi kapsamında değerlendirilir.

 

Sizde su ayak izi hesaplaması ve raporlanması için bizimle iletişime geçiniz.