Sürdürülebilirlik genellikle gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılama yeteneğimizi ifade eder . Sürdürülebilirlik kavramı, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları ile ele alınarak, kaynakların akıllıca kullanılması ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakılması amacını taşır. Bu kapsamda çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı, toplumsal eşitlik, ekonomik kalkınma gibi alanlar sürdürülebilirlik kavramının altında yer alır.

Sürdürülebilir çevre, bugünün ihtiyaçları doğrultusunda doğal kaynakları kullanarak gelecek nesillere de temiz ve sağlıklı bir ortam bırakmayı amaçlayan bir kavramdır. Bu kapsamda, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı, doğal denge ve ekosistemin korunması, atıkların doğru yönetimi gibi konular ele alınır. Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilirlik kavramının bir parçasıdır ve geçmişten günümüze kadar olan insan davranışlarının neden olduğu çevresel sorunlara çözüm üretmek amacıyla gündeme gelmiştir.

Sürdürülebilir çevre ilkeleri, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve korunmasını öncelikli hale getirir. Bu kapsamda, atıkların doğru yönetimi, enerjinin tasarruflu kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, çevresel etki değerlendirmeleri, kamusal bilinçlendirme ve eğitim, ekosistemlerin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği gibi konular öne çıkar. Ayrıca sürdürülebilir çevre ilkelerinde, ekonomik kalkınmanın çevresel sınırlar içinde olması gerektiği prensibi de yer alır.

 

Sürdürülebilir çevre için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlar olabilir:

  • Daha az enerji tüketmek için enerji tasarruflu ampuller kullanmak, elektronik cihazları fişten çekmek ve evinizde izole edilmiş pencereler gibi önlemler almak
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, örneğin evinizde güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi panelleri kullanmak
  • Atıkları yönetmek için geri dönüşüm kutuları kullanmak ve tek kullanımlık plastik ürünleri kullanmaktan kaçınmak
  • Çiftlikler veya çiftçi pazarları gibi yerel kaynaklardan gıda satın alarak gıda atığını azaltmak
  • Çevre dostu temizlik ürünleri kullanarak ve su tüketimini azaltarak evinizi temizlemek
  • Toplu taşımayı veya bisikletleri kullanmak gibi düşük karbonlu ulaşım seçeneklerini tercih etmek
  • Su kaynaklarını korumak için suyu tasarruflu kullanmak ve evinizde veya bahçenizde yağmur suyunu toplamak
  • Doğal alanları korumak için yerel doğal alanlar ve milli parklara katılarak çaba göstermek
  • Toplulukta bilinçli olmak ve diğer insanları çevre dostu uygulamalar konusunda bilgilendirmek

Bu adımlar, sürdürülebilir bir yaşam için atabileceğiniz küçük adımlardan bazılarıdır.