Sürdürülebilirlik raporu, bir kurumun, belediyenin, şehrin veya bir ürünün, hizmetin veya sürecin ekonomik, sosyal ve çevresel performansını ölçen bir rapordur. Bu rapor, kurumun veya sürecin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri ve performansı hakkında ayrıntılı bir bakış sunar ve sürdürülebilirlik hedefleri ve stratejileri ile yönetim planlarını ve uygulamalarını tanımlar. Sürdürülebilirlik raporları genellikle, özel bir standart veya yönergeler seti uyarınca hazırlanırlar ve kurumun yönetim, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, yatırımcılar, ortaklar ve toplum gibi çevresinde bulunan tüm paydaşlarla ilişkilerini kapsarlar.

Sürdürülebilirlik raporu, kurum veya süreçlerin ekonomik, sosyal ve çevresel performansını ölçerek, sürdürülebilirlik hedefleri ve stratejileri ile yönetim planlarını ve uygulamalarını tanımlayarak, kurum veya sürecin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini ve performansını ayrıntılı bir şekilde gösterir. Ayrıca, sürdürülebilirlik raporu, kurumların paydaşlarına yönelik olarak açıklama yaparak, kendisine düşen sorumlulukları ve aldığı önlemleri anlatarak, daha açık ve şeffaf bir iletişim kurmayı amaçlar.

Sürdürülebilirlik raporunun hedefleri, kurumların veya süreçlerin sürdürülebilirlik faaliyetlerini, performansını ve hedeflerini açıklamak, paydaşlarına yönelik daha açık ve şeffaf bir iletişim kurmak, gelecekteki sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik stratejileri belirlemek, sürdürülebilirlik uygulamalarını denetlemek ve geliştirmek, kurumların sürdürülebilirlik alanında liderlik pozisyonlarına sahip olmalarını sağlamak, ve toplumda sürdürülebilirlik bilincinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

Sürdürülebilirlik raporu hazırlanırken yapılan işlemler, kurum veya sürecin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ve performansının ölçülmesi, sürdürülebilirlik hedefleri ve stratejilerinin belirlenmesi, çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda performansın ölçümü ve açıklanması, veri toplama ve analiz, paydaşlarla iletişim kurulması, raporun düzenlenmesi ve raporun yayımlanması gibi aşamaları içerir. Böylece kurumların sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında tam bir tablo sunulur ve paydaşlar tarafından değerlendirilebilir.

Sürdürülebilirlik raporu, kurumların sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında paydaşlarına yönelik daha açık ve şeffaf bir iletişim sağlamak amacıyla yaptığı bir rapordur. Bu nedenle, sürdürülebilirlik raporunu, CSR (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) yükümlülüklerine sahip olan kurumlar, halka açık şirketler, çevreyle doğrudan etkileşimde bulunan sektörler, kamu kurumları, büyük ölçekli işletmeler ve uluslararası kuruluşlar gibi birçok farklı kurum veya kuruluş yaptırabilir.