Ters Osmoz Sistemler Nedir?

Ters ozmoz su arıtmada kullanılan en yaygın sistemlerden bir tanesidir. Ters ozmoz teknolojisi sektörde bilinen en hassas membranfiltrasyon sistemidir. Ters osmoz atık suyun yeniden kullanılabilmesi için daha çok endüstriyel alanda kullanılan bir yöntemdir. Suda bulunan her tür yabancı maddenin sudan ayrıştırılması için kullanılan konvansiyonel yöntemlerin başında reverseosmosis sistemleri gelir. Ters ozmoz veya ters osmoz diye de adlandırılan bu yöntem çapraz akışa sahip membran filtrelerin su akışına ve hidrobasınca karşı fiziki bir engel oluşturmasıyla gerçekleşir. Ozmotik basıncı tersine çevirme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren sisteme ise ters ozmozreverseosmosis cihazı denir.