TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME PROJELERİ

Tarım sektörü içerisinde gelişmişlik düzeyinin artırılması ve tarımsal nüfus seviyesinin yükseltilmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun sağladığı imkânları ülke ekonomisi ile birleştirerek, üreticiye ve tüketiciye sunmak önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Tarım sektöründe olduğu gibi, kırsal alanlarda bulunan üreticilerin, gelir düzeyinin arıtılması, sanayi kuruluşlarının yanı sıra tarımsal faaliyetler ile de ülke ekonomisinin iyileştirilmesi, doğal kaynakların korunarak ilerleyen dönemlere aktarılması, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projeleri’nde önemli yere sahiptir. Bu nedenle de firmamız tarafından hazırlanarak üretim, makine – ekipman ve işletme modernizasyonu ile yeniden kurulumu destekleme amacıyla hazırlanan projeler aşağıdaki gibidir;

  • Süt Üretimi Tarımsal Projeleri
  • Kırmızı Et Üretimi Tarımsal Projeleri
  • Kanatlı Et Üretimi Tarımsal Projeleri
  • Yumurta Üretimi Tarımsal Projeleri
  • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi Projeleri
  • Arıcılık ve Arı Ürünleri Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması Projeleri
  • Zanaatkârlık ve Yerel Ürün İşleme Projeleri
  • Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerine Dayalı Projeler
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Projeleri
  • Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına İlişkin Projeler

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanmasına İlişkin Projeler vb.