İşletmelerin gelecekteki büyümeleri için yatırımların önemi oldukça fazladır. Yatırımlar yapılırken süreç önündeki tüm riskler göz önüne alınarak yatırımlar şekillendirilmelidir. Bu kapsamda ENV Enerji Çevre ekiplerimiz tarafından yatırım sürecine ait tüm bileşenler incelenerek raporlanmaktadır. İşletmelerin yatırım ve fizilibilite raporlamaları uzmanlarımız tarafından hazırlanmakta ve yatırım süreçleri boyunca işletmelere danışmanlık hizmeti vermektedir.