YEŞİL SERTİFİKA (YeS-TR)

Yeşil bina sertifikası, bir binanın çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği kriterlerine uygun olduğunu belgeleyen bir tür sertifikadır. Yeşil bina sertifikaları, bir yapının inşa edilmesi veya işletilmesi sırasında çevresel etkileri azaltmayı ve enerji tasarrufunu teşvik etmeyi amaçlar. Bu sertifikalar, çevre dostu bina tasarımı ve uygulamasını teşvik etmek, enerji, su ve diğer kaynakları verimli bir şekilde kullanmak ve iç mekan kalitesini iyileştirmek için kullanılır.

Türkiye'de yeşil bina sertifikasyonu için kullanılan en yaygın sistemlerden biri "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeşil Bina Sertifikasıdır (YeS-TR)." Bu sertifika, Türkiye'de yeşil bina uygulamalarını teşvik etmek ve yeşil inşaat projelerini sertifikalandırmak amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir.

Türkiye'de çevresel bilinç artmakta ve enerji maliyetleri düşürme ve çevre dostu uygulamaları teşvik etme ihtiyacı büyümekte olup yeşil bina sertifikasyonu ve sürdürülebilir inşaat projeleri giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'deki yeşil bina projeleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeşil Bina Sertifikası gibi yerel sertifikasyon sistemlerine başvurarak yeşil inşaat uygulamalarını belgelendirmektedir.

Yeşil bina sertifikasyonları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.