Filtrasyon Sistemleri Nedir?

Kum Filtresi:Suyun içerisinde bulunan askıda katkı maddeleri tutmak için kullanılan bir filtrasyonyöntemidir. Kum filtreleri suda bulanıklığa neden olan tortu ve partikülleri arıtmak üzere kullanılmaktadır. Filtrasyon tankları içinde kademeli quartz ve antrasit minerali bulunmaktadır. Su kirliliğinegöreoptimumgeçiş̧ hızıyla mineraller arasından süzülen su, tortularından arınmış̧ hale gelmektedir. Kum filtresi su arıtma sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Evsel ve endüstriyeliçme ve kullanma suyu arıtma sistemlerinde kendinden sonra gelen arıtma ünitelerini korumakta ve bu ünitelerin daha etkin çalışmasınısağlamaktadır.Ayrıca atık su arıtma sistemlerinde ise sulama suyu kriterlerinisağlamak amacıyla arıtma sisteminin çıkısında da kullanılmaktadır.

Aktif Karbon Filtresi:Sularda bulunan renk, koku, tad, eriyik halde bulunan gazları ve organik maddeleri arıtmakta ve özellikle klor gideriminde kullanılan su arıtma ekipmanıdır. Filtre ihtiva ettiği aktif karbon maddesinin adsorbe yeteneği ve geniş yüzey alanını kullanır.

Kartuşlu Su Filtresi - Kartuş Filtre: Su arıtma tekniklerinin en temel ilkesi suyu mekanik bir engelden geçirmek ve partiküllerin bu engelde takılmasını sağlamaktır. Kartuşlu su filtreleri, suyun en az 1 bar basınçla hareketi esnasında doğal olarak filtre gözenekleri vasıtasıyla partikülleri sudan uzaklaştırır.

Demir Mangan filtreleri:Sularda bulunan demir ve mangan iyonu gideriminde kullanılan su arıtma ekipmanıdır. Demir filtresi ihtiva ettiği media maddesinin adsorbe yeteneği ve geniş yüzey alanını kullanır.

UygulamaAlanları: TersOzmoz, Ultrafiltrasyon Sistemleri Öncesi Filtrasyon, Nehir, Deniz, Kuyu Suyu Filtrasyon, Sulama ve Sera Suyu, Yüzme Havuzu, Otel ve Turistik Tesislerde kullanılır.