Sürdürülebilir çevre danışmanlığı, işletmelerin çevreyle ilgili sorunları çözmek ve çevre dostu uygulamaları benimsemek için danışmanlık hizmetleri sunan bir hizmettir. Bu danışmanlık hizmetleri, işletmenin çevresel etkilerini değerlendirmek, atık yönetimi, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji gibi alanlarda çevre dostu uygulamalar geliştirme ve uygulama konularında yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilir. Sürdürülebilir çevre danışmanlığı, işletmelerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olarak sürdürülebilir bir gelecek için katkıda bulunmayı hedefler.

Sürdürülebilir çevre danışmanı, işletmelerin çevre dostu uygulamaları benimsemelerine ve çevre sorunlarını çözmelerine yardımcı olur. Bu kapsamda, çevresel etkilerin değerlendirilmesi, atık yönetimi, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, SRU (Sürdürülebilirlik Raporlama Ünitesi) raporlama hizmetleri, çevresel izin (ÇED) süreçleri, karbon ayak izi hesaplaması ve yönetimi, ISO 14001 ve EMAS gibi çevre yönetim sistemlerinin uygulanması, çevre eğitimleri ve farkındalık çalışmaları gibi hizmetleri sunabilir. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşarak, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak gibi görevleri de yerine getirebilir.